Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2015. április

1. szerda
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
2. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
3. péntek: NAGYPÉNTEK
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
4. szombat: NAGYSZOMBAT
5. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
6. hétfő
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
7. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
8. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
9. csütörtök
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
10. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
11. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
12. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
13. hétfő
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
14. kedd
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
15. szerda
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
16. csütörtök
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
17. péntek
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
18. szombat
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
19. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
20. hétfő
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
21. kedd
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
22. szerda
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
23. csütörtök: SZENT ADALBERT
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
24. péntek
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
25. szombat: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
27. hétfő
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
28. kedd
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN, Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. csütörtök
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust

A többi hónap