Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2015. január

1. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. péntek: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. szombat
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. vasárnap: KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
Sir 24,1-2.8-12; Zs 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 vagy 1,1-5.15-18
A dicsőséges nép közt vertem gyökeret, amely az Úr osztályrésze
5. hétfő
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. kedd: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. szerda
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
8. csütörtök
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
9. péntek
1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
10. szombat
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
11. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11
Tanúvá teszem őt a népek között
12. hétfő
Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20
A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten
13. kedd
Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28
Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé
14. szerda
Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39
Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez
15. csütörtök
Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45
Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek
16. péntek
Zsid 4,1-5.11; Zs 77,3-8; Mk 2,1-12
Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba!
17. szombat: SZENT ANTAL APÁT
Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez
18. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
19. hétfő
Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
20. kedd
Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
21. szerda: SZENT ÁGNES
Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6
Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint
22. csütörtök
Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
23. péntek
Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek
24. szombat: SZALÉZI SZENT FERENC
Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21
Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe
25. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
26. hétfő: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. kedd
Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!
28. szerda: AQUINÓI SZENT TAMÁS
Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20
Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket
29. csütörtök
Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!
30. péntek
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
31. szombat: BOSCO SZENT JÁNOS
Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41
A hit a remélt dolgokban való bizalom

A többi hónap