Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2015. március

1. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel
2. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
3. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
4. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
5. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
6. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
7. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
8. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
9. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
10. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
11. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
12. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
13. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
14. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
15. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
A fogsággal és szabadítással mutatta meg irgalmát az Úr
16. hétfő
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
17. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
18. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
19. csütörtök: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
21. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
22. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Törvényét bennsőnkbe helyezi, szívünkbe írja az Úr
23. hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
24. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
25. szerda: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. csütörtök
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
27. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
28. szombat
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
29. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
30. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
31. kedd
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig

A többi hónap