Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. február

1. hétfő
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
2. kedd: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szerda
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
4. csütörtök
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
5. péntek: SZENT ÁGOTA
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
6. szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
7. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Itt vagyok, engem küldj!
8. hétfő
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
9. kedd
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
10. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
11. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
12. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
13. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
14. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13
Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat
15. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
16. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
17. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
18. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
19. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
20. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
21. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt
22. hétfő: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
24. szerda: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
26. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
27. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
28. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 3,1-8a.13-15; Zs 102; 1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9
Isten ezt mondta Mózesnek: Vagyok, aki vagyok
29. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán

A többi hónap