Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. augusztus

1. hétfő: LIGUORI SZENT ALFONZ
Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,13-21
Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
2. kedd
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 14,22-36
Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
3. szerda
Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
Örök szeretettel szerettelek
4. csütörtök: VIANNEY SZENT JÁNOS
Jer 31,31-34; Zs 50; Mt 16,13-23
Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be
5. péntek
Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28
Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?
6. szombat: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy 2Pét 1,16-19 Zs 96 Lk 9,28b-36
Ruhája fehér volt mint a hó
7. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48
Néped várta az igazak megszabadulását
8. hétfő: SZENT DOMONKOS
Ez 1,2-5.24-28c; Zs 148; Mt 17,22-27
Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa
9. kedd: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. szerda: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. csütörtök: SZENT KLÁRA
Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
Én intő jel vagyok számotokra
12. péntek
Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
13. szombat: BOLDOG XI.INCE PÁPA
Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 50; Mt 19,13-15
Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek
14. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid 12,1-4; Lk 12,49-53
A nép miatt meg kell halnia ennek az embernek
15. hétfő: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. kedd
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
17. szerda
Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
18. csütörtök
Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek
19. péntek: SZENT BERNÁT
Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
20. szombat: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket
22. hétfő: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; Mt 23,13-22
Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel
23. kedd
2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
24. szerda: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. csütörtök
1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
26. péntek
1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje
27. szombat: SZENT MÓNIKA
1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 25,14-30
Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!
28. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Alázd meg magad, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél
29. hétfő: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. kedd
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is
31. szerda
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai

A többi hónap