Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2015. február

1. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja
2. hétfő: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. kedd
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát
4. szerda
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
5. csütörtök: SZENT ÁGOTA
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
6. péntek: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
7. szombat
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
8. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön
9. hétfő
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
10. kedd: SZENT SKOLASZTIKA
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
11. szerda
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
12. csütörtök
Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
13. péntek
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
14. szombat: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
16. hétfő
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
17. kedd
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
18. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
19. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
20. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
21. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
22. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
23. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
24. kedd: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
26. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
27. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
28. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte

A többi hónap