Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. december

1. csütörtök
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
2. péntek
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
3. szombat: XAVÉRI SZENT FERENC
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
4. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Tele lesz a föld az Úr ismeretével
5. hétfő
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
6. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
7. szerda: SZENT AMBRUS
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
10. szombat
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
11. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
12. hétfő
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
13. kedd: SZENT LÚCIA
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
14. szerda: KERESZTES SZENT JÁNOS
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből
15. csütörtök
Iz 54,1-10; Zs 29; Lk 7,24-30
A hozzád való hűségem nem szűnik meg - mondja könyörülő Urad
16. péntek
Iz 56,1-3a.6-8; Zs 66; Jn 5,33-36
Nemsokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom
17. szombat
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
19. hétfő
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. kedd
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. szerda
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. csütörtök
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. péntek
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. szombat
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. vasárnap: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. hétfő: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. kedd: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. szerda: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. csütörtök
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. péntek: SZENT CSALÁD (ünnep)
Sir 3,2-6.12-14 vagy Kol 3,12-21 Zs 127 Mt 2,13-15.19-23
Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz
31. szombat
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!

A többi hónap