Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. május

1. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
2. hétfő: SZENT ATANÁZ
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
3. kedd: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. szerda
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
5. csütörtök
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
6. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
7. szombat
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
8. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
9. hétfő
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
10. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
11. szerda
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
12. csütörtök
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
13. péntek
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
14. szombat
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
15. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
16. hétfő
Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk 9,14-29
Ki bölcs és értelmes közöttetek: mutassa meg magatartásával!
17. kedd
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
18. szerda
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
19. csütörtök
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
20. péntek
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12
Irgalmas az Úr és könyörületes
21. szombat
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése
22. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Az Úr útjának kezdetén alkotott engem
23. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
24. kedd: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
25. szerda
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
26. csütörtök: NÉRI SZENT FÜLÖP
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be
27. péntek
1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11-26
Krisztus által dicsőüljön meg az Isten mindenben
28. szombat
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát
29. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Melkizedek kenyeret és bort ajánlott fel
30. hétfő
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek
31. kedd
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona

A többi hónap