Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. július

1. péntek
Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,2-40.131; Mt 9,9-13
Nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására
2. szombat: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)
Szof 3,14-18a vagy Róm 12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
3. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20
Folyamként árasztom városomra a békességet
4. hétfő
Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 144; Mt 9,18-26
Elvezetem a pusztába, és a szívéhez szólok
5. kedd
Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt 9,32-38
Ha szelet vetnek, vihart aratnak
6. szerda
Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-7; Mt 10,1-7
Itt az ideje, hogy keressétek az Urat!
7. csütörtök
Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt 10,7-15
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
8. péntek
Oz 14,2-10; Zs 50; Mt 10,16-23
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
9. szombat
Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33
Megérintette ajkadat: bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva
10. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
MTörv 30,10-14; Zs 68,14-37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37
Nagyon közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben
11. hétfő: SZENT BENEDEK, Európa fővédőszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. kedd
Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,20-24
Ha nem hisztek, nem maradtok meg!
13. szerda
Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt 11,25-27
Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele?
14. csütörtök
Iz 26,7-9.12.16-19; Zs 101; Mt 11,28-30
Mindent te tettél, Urunk, ami velünk történt
15. péntek: SZENT BONAVENTURA
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-16; Mt 12,1-8
Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél
16. szombat
Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 12,14-21
Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek
17. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42
Uram, kérlek, ne kerüld el szolgádat!
18. hétfő: SZENT HEDVIG
Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt 12,38-42
Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos!
19. kedd
Mik 7,14-15.18-20; Zs 84; Mt 12,46-50
A tenger mélyére dobja minden vétkünket az Úr
20. szerda
Jer 1,1.4-10; Zs 70; Mt 13,1-9
Mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak
21. csütörtök
Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zs 35,6-11; Mt 13,10-17
Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava
22. péntek: SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkemből szeretek
23. szombat: SZENT BRIGITTA, Európa társvédőszentje (ünnep)
Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1-8
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem
24. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
Vajon elpusztítod-e, Uram, az igazat a bűnössel együtt?
25. hétfő: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. kedd: SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA
Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
27. szerda
Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 13,44-46
Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj
28. csütörtök
Jer 18,1-6; Zs 145; Mt 13,47-53
Olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében
29. péntek: SZENT MÁRTA, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk
30. szombat
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
31. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
Mi jut az embernek mindabból, amit szerzett a nap alatt?

A többi hónap