Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2016. október

1. szombat: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
2. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Az igaz ember a hite által él
3. hétfő
Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
4. kedd: ASSISI SZENT FERENC
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
5. szerda
Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
6. csütörtök
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
7. péntek: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
8. szombat: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön
10. hétfő
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
11. kedd
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
12. szerda
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
13. csütörtök
Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
14. péntek
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
15. szombat: AVILAI SZENT TERÉZ
Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
16. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb
17. hétfő: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
18. kedd: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. szerda
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
20. csütörtök
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
21. péntek
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
22. szombat
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
23. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Aki szívből szolgál, annak imádsága a felhőkig hatol fel
24. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
25. kedd: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
26. szerda
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!
27. csütörtök
Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
28. péntek: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. szombat
Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség
30. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
Te mindenkin megkönyörülsz, mert szeretsz mindent
31. hétfő
Fil 2,1-4; Zs 130; Lk 14,12-14
Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is!

A többi hónap