Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. június

1. kedd: SZENT JUSZTINUSZ
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
2. szerda
(Szent Marcellinusz és Péter)
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
3. csütörtök: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
4. péntek
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37
Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
5. szombat: SZENT BONIFÁC
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
6. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
7. hétfő
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
8. kedd
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
9. szerda
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
10. csütörtök
2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26
Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
11. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Szent Barnabás apostol)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
12. szombat
(Szűz Mária Szíve)
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
13. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
(Páduai Szent Antal)
Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt
14. hétfő
(Szent Elizeus)
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
15. kedd: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
16. szerda
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvű adakozót szereti
17. csütörtök
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
18. péntek
2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23
Az összes egyházakért való gond terhel
19. szombat
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
20. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
Ezt mondtam: eddig jöhetsz, tovább nem
21. hétfő: GONZÁGA SZENT ALAJOS
Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
22. kedd
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
23. szerda
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
24. csütörtök: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. péntek
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre
26. szombat
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt 8,5-17
Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
27. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(Szent László király)
Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
A halál a sátán irigységéből jött a világba
28. hétfő: SZENT IRÉNEUSZ
Ter 18,16-33; Zs 102; Mt 8,18-22
Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt?
29. kedd: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. szerda
(A római egyház első szent vértanúi)
Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 8,28-34
Isten a fiúval volt, és az felnövekedett

A többi hónap