Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2022. szeptember

1. csütörtök
(Szent Egyed)
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
2. péntek
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
3. szombat: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
4. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Rozália, Szent Mózes)
Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
5. hétfő
(Kalkuttai Szent Teréz)
1Kor 5,1-8; Zs 5; Lk 6,6-11
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott
6. kedd
(Szent Zakariás)
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19
Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
7. szerda: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT ünnepe
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Reményük telve volt halhatatlansággal
8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
(Szent Adorján)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. péntek
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
10. szombat
1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk
11. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Az Úr szánalomra indult, és nem büntette népét, amint mondta
12. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 11,17-26.33; Zs 39; Lk 7,1-10
Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
13. kedd: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai
14. szerda: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. csütörtök: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. péntek: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
17. szombat: SZENT HILDEGÁRD
(Bellarmin Szent Róbert)
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
18. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Megesküdött az Úr: sohasem felejtem el tetteiket
19. hétfő
(Szent Januáriusz)
Péld 3,27-34; Zs 14; Lk 8,16-18
Ne késs jót tenni a rászorulóval!
20. kedd: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr mint az áldozatot
21. szerda: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. csütörtök
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt
23. péntek: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
24. szombat: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
26. hétfő
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
27. kedd: PÁLI SZENT VINCE
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?
28. szerda
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
29. csütörtök: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. péntek: SZENT JEROMOS
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?

A többi hónap