Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. január

1. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. szombat: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. vasárnap: KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
(Szent Genovéva)
Sir 24,1-2.8-12; Zs 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 vagy 1,1-5.15-18
A dicsőséges nép közt vertem gyökeret, amely az Úr osztályrésze
4. hétfő
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. kedd
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. szerda: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE (főünnep)
(A napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. csütörtök
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
8. péntek
(Szent Szeverin)
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
9. szombat
1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
10. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Nysszai Szent Gergely)
Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11
Tanúvá teszem őt a népek között
11. hétfő
Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20
A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten
12. kedd
Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28
Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé
13. szerda
(Szent Hiláriusz)
Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39
Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez
14. csütörtök
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45
Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek
15. péntek
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
Zsid 4,1-5.11; Zs 77,3-8; Mk 2,1-12
Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba!
16. szombat
(Szent Marcellusz)
Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez
17. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(Szent Antal apát)
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
18. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. kedd
Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
20. szerda
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6
Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint
21. csütörtök: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
22. péntek
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek
23. szombat
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21
Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe
24. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(A Szentírás vasárnapja)(Szalézi Szent Ferenc)
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
25. hétfő: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. kedd: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 10,1-9
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. szerda
(Merici Szent Angéla)
Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20
Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket
28. csütörtök: AQUINÓI SZENT TAMÁS
Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!
29. péntek
(Szent Valériusz)
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
30. szombat
(Ward Mária)
Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41
A hit a remélt dolgokban való bizalom
31. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Bosco Szent János)
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja

A többi hónap