Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. október

1. péntek: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
2. szombat: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
3. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16
A férfi ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté
4. hétfő: ASSISI SZENT FERENC
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
5. kedd
(Szent Fausztina/Elena Kowalska, Szent Attilánusz)
Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
6. szerda
(Szent Brúnó)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
7. csütörtök: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
8. péntek: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. szombat
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Szent Henry Newman)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
10. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Borgia Szent Ferenc )
Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30
A gazdagságot a bölcsességhez mérve semminek tartottam
11. hétfő
(Szent XXIII.János pápa)
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
12. kedd
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
13. szerda
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
14. csütörtök
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
15. péntek: AVILAI SZENT TERÉZ
(Szent Tekla)
Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
16. szombat
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
17. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Antiochiai Szent Ignác)
Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45
Életét bűnért való áldozatul adta, mégis sokáig él
18. hétfő: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. kedd
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
20. szerda
(Szent Vendel)
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
21. csütörtök
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
22. péntek
(Szent II. János Pál pápa)
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
23. szombat: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
24. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52
Sírva jön népem, van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza
25. hétfő: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
26. kedd
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
27. szerda
Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál
28. csütörtök: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. péntek
Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
30. szombat
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
31. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

A többi hónap