Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2019. február

1. péntek
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
2. szombat: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár)
Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor 12,31 - 13,13; Lk 4,21-30
Mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak
4. hétfő
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Corsini Szent András)
Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1-20
Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!
5. kedd: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát
6. szerda: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
7. csütörtök
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
8. péntek
(Emiliáni Szent Jeromos)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
9. szombat
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
10. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Skolasztika)
Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Itt vagyok, engem küldj!
11. hétfő
(A lourdes–i Sz?z Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
12. kedd
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
13. szerda
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
14. csütörtök: SZENT CIRILL ÉS METÓD, Európa társvédőszentjeinek ünnepe
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. péntek
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
16. szombat
(Szent Julianna)
Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba
17. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(A szervita rend hét szent alapítója)
Jer 17,5-8; Zs 1; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
18. hétfő
(Boldog Fra Angelico)
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
19. kedd
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
20. szerda
(Szent Marto Ferenc és Jácinta)
Ter 8,6-13.20-22; Zs 115; Mk 8,22-26
Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt
21. csütörtök
(Damiáni Szent Péter)
Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele szövetségemnek
22. péntek: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. szombat: SZENT POLIKÁRP
Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta
24. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
(Szent Mátyás apostol)
1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23; Zs 102; 1Kor 15,45-49; Lk 6,27-38
Az Úr kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni rád
25. hétfő
Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,14-29
Isten mindennél előbb teremtette a bölcsességet
26. kedd
Sir 2,1-11; Zs 36; Mk 9,30-37
Fiam, készítsd fel lelkedet a megpróbáltatásra
27. szerda
Sir 4,11-19; Zs 118,165-175; Mk 9,38-40
Akik szeretik a bölcsességet, azokat Isten is szereti
28. csütörtök
Sir 5,1-8; Zs 1; Mk 9,41-50
Ne késsél megtérni az Úrhoz!

A többi hónap