Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2022. május

1. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 5,27b-32.40b-41; Zs 29; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19
Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek
2. hétfő: SZENT ATANÁZ
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
3. kedd: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. szerda
(Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino)
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
5. csütörtök
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
6. péntek
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
7. szombat
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
8. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 13,14.43-52; Zs 99; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
9. hétfő
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
10. kedd
(Szent Jób, Avilai Szent János)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
11. szerda
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó clunyi apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
12. csütörtök
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
13. péntek
(A Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
14. szombat
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
15. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35
Isten feltárta a pogányok előtt a hit kapuját
16. hétfő
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
17. kedd
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
18. szerda
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
19. csütörtök
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
20. péntek
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
21. szombat
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
22. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Szent Rita)
ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
23. hétfő
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
24. kedd: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
25. szerda
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
26. csütörtök: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
27. péntek
(Canterbury-i Szent Ágoston)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
28. szombat
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
29. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent VI. Pál pápa)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
30. hétfő
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
31. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése

A többi hónap