2019.02.27. szerda

Akik szeretik a bölcsességet, azokat Isten is szereti


Sir 4,11-19

akkor engedelmes fia leszel a Fölségesnek, s ő anyádnál is jobban megkönyörül rajtad! A bölcsesség életet lehel fiaiba, oltalmába fogadja azokat, akik keresik, s előttük jár az igazság útján. Akik szeretik, az életet szeretik, akik virradatkor keresik, kegyelmet találnak nála. Akik megragadják, azoknak élet jut osztályrészül; ahová belép, ott áldásban részesít Isten. Akik szolgálnak neki, a Szentnek szolgálnak, akik szeretik őt, azokat Isten is szereti. Aki hallgat rá, népek fölött ítélkezik, aki figyel rá, biztonságban lakik. Aki bízik benne, el is nyeri, és utóda bizton birtokolja; mert kísértően jár el vele, s előbb próbára teszi őt; félelembe, rettegésbe ejti és megkísérti, fenyítése sanyarúságával sújtja őt, amíg csak ki nem próbálja gondolkodását, és meg nem bízik benne.

Zs 118,165-175

Nagy a békéje azoknak, akik szeretik törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem. Uram, szabadításodat várom, és szeretem parancsaidat. Parancsolataidat megőrzi lelkem, és nagyon szereti. Megtartom parancsaidat és rendeleteidet, mert színed előtt ismeretes minden utam. Könyörgésem jusson színed elé, Uram, szavad szerint adj értelmet nekem! Kérésem hatoljon színed elé, igéd szerint ments meg engem! Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendeleteidre. Hirdesse nyelvem szavadat, mert parancsod igazság. Kezed legyen segítségemre, mert rendeleteidet választottam. Szabadításod után vágyódom, Uram, és törvényedben gyönyörködöm. Hadd éljen a lelkem, hogy téged dicsérjen, s ítéleteid segítsenek meg engem.

Mk 9,38-40

Ekkor János azt mondta neki: ,,Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki.’’ Jézus azt felelte: ,,Ne tiltsátok meg neki! Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van.