2023.11.07. kedd

(Szent Willibrord, Szent Engelbert)

Legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok


Róm 12,5-16a

ugyanúgy vagyunk sokan egy test Krisztusban; egyenként pedig egymásnak tagjai. Különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint; ha szolgálat, akkor fáradozzunk a szolgálatban; ha valaki tanít, tanítson; aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, buzgóságban, aki irgalmasságot gyakorol, vidámságban. A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, résztvevők a szentek bajaiban; gyakoroljátok a vendégszeretetet! Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal! Ugyanazzal az érzéssel legyetek egymás iránt: nem nagyravágyók, hanem együttérzők az alacsonyrendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok szemében [Péld 3,7]!

Zs 130

Zarándok-ének. Dávidtól. Uram, nem fuvalkodik fel szívem, és nem néz magasra szemem, nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodák után, hanem megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet; mint a kis gyermek anyja ölén, mint a kisgyermek, olyan most a lelkem. Bízzon Izrael az Úrban, most és mindenörökké.

Lk 14,15-24

Az egyik vendég ennek hallatára így szólt hozzá: ,,Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában!’’ Ő pedig ezt válaszolta: ,,Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy szóljon a meghívottaknak: ,,Jöjjetek, mert már minden el van készítve!'' De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki: ,,Földet vettem, el kell mennem megnézni; kérlek, ments ki engem!'' A másik meg azt mondta: ,,Öt pár ökröt vettem, megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem!'' Egy másik azt mondta: ,,Most nősültem, azért nem mehetek!'' Amikor a szolga visszatért, jelentette mindezt urának. Erre a házigazda megharagudott, és ezt mondta szolgájának: ,,Menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat!'' A szolga jelentette: ,,Uram! Megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely.'' Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: ,,Menj ki az utakra és a sövényekhez! Kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a házam.'' Mondom azonban nektek, hogy azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem ízleli meg a lakomámat.’’