Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. november

1. szerda: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. csütörtök: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. péntek
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
4. szombat: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
5. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Szent Imre)
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Zs 130; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Egy atyánk van mindnyájunknak, miért vagyunk hűtlenek egymáshoz
6. hétfő
(Szent Lénárd)
Róm 11,29-36; Zs 68,30-37; Lk 14,12-14
Isten hagyta, hogy hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön
7. kedd
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Róm 12,5-16a; Zs 130; Lk 14,15-24
Legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok
8. szerda
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
9. csütörtök: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. péntek: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
11. szombat: SZENT MÁRTON
Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 144; Lk 16,9-15
Köszöntsétek szent csókkal egymást: Krisztus minden egyháza köszönt titeket
12. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Jozafát, Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
13. hétfő
(Magyar szentek és boldogok)
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
14. kedd
(Szent Hypatiusz-Huba)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak
15. szerda
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
16. csütörtök
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
17. péntek
(Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
18. szombat
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
19. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET, Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
20. hétfő
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
21. kedd: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
Példát mutatok arra, hogyan kell szent törvényekért bátran szép halált halni
22. szerda: SZENT CECÍLIA
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
23. csütörtök
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
24. péntek: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
25. szombat
(Alexandriai Szent Katalin)
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
26. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
27. hétfő
(Szent Virgil)
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
28. kedd
(Marchiai Szent Jakab)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
29. szerda
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
30. csütörtök: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

A többi hónap