Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. május

1. szombat
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
2. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(SZENT ATANÁZ)
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
3. hétfő: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. kedd
(Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino))
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
5. szerda
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
6. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
7. péntek
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
8. szombat
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
9. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
10. hétfő
(Szent Jób)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
11. kedd
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
12. szerda
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
13. csütörtök
(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
14. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
15. szombat
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
16. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
17. hétfő
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
18. kedd
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
19. szerda
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
20. csütörtök
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
21. péntek
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
22. szombat
(Szent Rita)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
23. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
24. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
(Lerini Szent Vince)
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
25. kedd
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
26. szerda: NÉRI SZENT FÜLÖP
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
27. csütörtök: JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
(Canterbury-i Szent Ágoston)
Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Betelik az Úr dicsőségével az Ő alkotása
28. péntek
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
29. szombat
(Szent VI. Pál pápa)
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
30. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
31. hétfő
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt

A többi hónap