Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. szeptember

1. szerda
(Szent Egyed)
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
2. csütörtök
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
3. péntek: NAGY SZENT GERGELY
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn
4. szombat
(Szent Rozália, Szent Mózes)
Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
5. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Kalkuttai Szent Teréz)
Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Megnyílík majd a süketek füle, és ujjong a néma nyelve
6. hétfő
(Szent Zakariás)
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
7. kedd: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT (ünnep)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Reményük telve volt halhatatlansággal
8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
(Szent Adorján)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. csütörtök
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-38
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
10. péntek
1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 6,39-42
Bár üldöző voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam
11. szombat
1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43-49
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse
12. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(Szűz Mária Szent Neve)
Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat
13. hétfő: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
14. kedd: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. szerda: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. csütörtök: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
17. péntek: SZENT HILDEGÁRD
(Bellarmin Szent Róbert)
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
18. szombat
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
19. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Januáriusz)
Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
Ítéljük őt gyalázatos halálra
20. hétfő: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
21. kedd: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. szerda
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
23. csütörtök: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Építsétek föl a templomot, hogy kedvemet találjam benne
24. péntek: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. szombat
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
26. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna
27. hétfő: PÁLI SZENT VINCE
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
28. kedd
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
29. szerda: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. csütörtök: SZENT JEROMOS
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára

A többi hónap