Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. február

1. szerda
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
2. csütörtök: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. péntek
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
4. szombat
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
5. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Ágota, Szent Adél)
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Eljön világosságod, mint a hajnalhasadás
6. hétfő: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
7. kedd
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
8. szerda
(Emiliáni Szent Jeromos)
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
9. csütörtök
Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
10. péntek: SZENT SKOLASZTIKA
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
11. szombat
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba
12. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Sir 15,15-20; Zs 118,1-34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Az ember előtt ott az élet és a halál
13. hétfő
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
14. kedd: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. szerda
Ter 8,6-13.20-22; Zs 115; Mk 8,22-26
Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt
16. csütörtök
(Szent Julianna)
Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele szövetségemnek
17. péntek
(A szervita rend hét szent alapítója)
Ter 11,1-9; Zs 32; Mk 8,34 - 9,1
Összezavarta az Úr az egész föld nyelvét
18. szombat
(Boldog Fra Angelico)
Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta
19. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
Lev 19,1-2.17-18; Zs 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Szeresd felebarátodat, mint magadat!
20. hétfő
Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,14-29
Isten mindennél előbb teremtette a bölcsességet
21. kedd
(Damiáni Szent Péter)
Sir 2,1-11; Zs 36; Mk 9,30-37
Fiam, készítsd fel lelkedet a megpróbáltatásra
22. szerda: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. csütörtök: SZENT POLIKÁRP
Sir 5,1-8; Zs 1; Mk 9,41-50
Ne késsél megtérni az Úrhoz!
24. péntek: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. szombat
Sir 17,1-15; Zs 102; Mk 10,13-16
Isten az embert földből teremtette, s a maga képére alkotta
26. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Iz 49,14-15; Zs 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad
27. hétfő
Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17-27
Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet!
28. kedd
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot

A többi hónap