Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. március

1. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
2. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
3. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
4. szombat
(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
5. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten
6. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
7. kedd
(Szent Perpétua és Felicitász)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
8. szerda
(Istenes Szent János)
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
9. csütörtök
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
10. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
11. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
12. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!
13. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
14. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
15. szerda
(Hofbauer Szent Kelemen)
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
16. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
17. péntek
(Szent Patrik)
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
18. szombat
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
19. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
20. hétfő: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
21. kedd
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
22. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
23. csütörtök
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
24. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
25. szombat: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt, ami a szívben van
27. hétfő
(Szent Rupert)
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
28. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
29. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
30. csütörtök
(Climacus Szent János)
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
31. péntek
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra

A többi hónap