Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. szeptember

1. péntek
(Szent Egyed)
1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
2. szombat
1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást
3. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(Nagy Szent Gergely)
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
4. hétfő
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
5. kedd
(Kalkuttai Szent Teréz)
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
6. szerda
(Szent Zakariás)
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
7. csütörtök: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Reményük telve volt halhatatlansággal
8. péntek: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. szombat
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
10. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
11. hétfő
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
12. kedd: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12-19
Isten megbocsátotta minden bűnünket, és Krisztussal életre keltett
13. szerda: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van
14. csütörtök: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. péntek: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. szombat: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43-49
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse
17. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
Sir 27,33 - 28,9; Zs 102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett
18. hétfő
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
19. kedd
(Szent Januáriusz)
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
20. szerda: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Nagy dolog az istenfélő élet titka
21. csütörtök: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. péntek
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
23. szombat: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
24. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(SZENT GELLÉRT, Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
A ti gondolataitok nem az én gondolataim
25. hétfő
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
26. kedd
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
27. szerda: PÁLI SZENT VINCE
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
28. csütörtök
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
29. péntek: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. szombat: SZENT JEROMOS
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni

A többi hónap