Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. október

1. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Lisieux-i Szent Teréz, Szent Remig)
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
2. hétfő: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
3. kedd
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
4. szerda: ASSISI SZENT FERENC
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán
5. csütörtök
(Szent Attilánusz)
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
6. péntek
(Szent Brúnó)
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
7. szombat: RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
8. vasárnap: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. hétfő
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
10. kedd
(Borgia Szent Ferenc )
Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
11. szerda
(Szent XXIII.János pápa)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
12. csütörtök
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
13. péntek
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
14. szombat
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
15. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Avilai Szent Teréz, Szent Thekla)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
16. hétfő
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
17. kedd: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
18. szerda: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. csütörtök
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál, Boldog VI. Pál)
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
20. péntek
(Szent Vendel)
Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
21. szombat
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
22. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent II. János Pál)
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
23. hétfő: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
24. kedd
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
25. szerda: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
26. csütörtök
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
27. péntek
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
28. szombat: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
30. hétfő
Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
31. kedd
(Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja

A többi hónap