Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2021. november

1. hétfő: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. kedd: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. szerda
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
4. csütörtök: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 15,1-10
Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
5. péntek: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. szombat
(Szent Lénárd)
Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 144; Lk 16,9-15
Köszöntsétek szent csókkal egymást: Krisztus minden egyháza köszönt titeket
7. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44
A lisztesfazék nem ürült ki az Úr ígérete szerint
8. hétfő
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
9. kedd: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. szerda: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
11. csütörtök: SZENT MÁRTON
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
12. péntek: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Szent Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
13. szombat
(Magyar szentek és boldogok)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
14. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Szent Hypatiusz-Huba)
Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Abban az időben megszabadul népéből mindenki
15. hétfő
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
16. kedd
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
Példát mutatok arra, hogyan kell szent törvényekért bátran szép halált halni
17. szerda
(Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
18. csütörtök
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
19. péntek: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. szombat
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
21. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(Szűz Mária bemutatása)
Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37
Hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik
22. hétfő: SZENT CECÍLIA
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
23. kedd
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
24. szerda: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
25. csütörtök
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; Lk 21,20-28
Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
26. péntek
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
27. szombat
(Szent Virgil)
Dán 7,15-27; Dán 3,82-87; Lk 21,34-36
A Felséges szentjeinek népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma
28. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (C)
(Marchiai Szent Jakab)
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Abban az időben kisarjaszom Dávid igaz sarjadékát
29. hétfő
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
30. kedd: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

A többi hónap