Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. január

1. vasárnap: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. hétfő: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. kedd
(Szent Genovéva)
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. szerda
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. csütörtök
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. péntek: VÍZKERESZT, URUNK MEGJENÉSE (főünnep)
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. szombat
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
8. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Szent Szeverin)
Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
Ez az én szolgám, akiben kedvem telik
9. hétfő
Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20
A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten
10. kedd
(Nysszai Szent Gergely)
Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28
Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé
11. szerda
Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39
Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez
12. csütörtök
Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45
Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek
13. péntek
(Szent Hiláriusz)
Zsid 4,1-5.11; Zs 77,3-8; Mk 2,1-12
Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba!
14. szombat
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez
15. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
Iz 49,3.5-6; Zs 39; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
A pogányok világosságává teszlek
16. hétfő
(Szent Marcellusz)
Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
17. kedd: SZENT ANTAL APÁT
Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
18. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. csütörtök
Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
20. péntek
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek
21. szombat: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21
Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe
22. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
Iz 8,23b - 9,3; Zs 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát
23. hétfő
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
Zsid 9,15.24-28; Zs 97; Mk 3,22-30
Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye
24. kedd: SZALÉZI SZENT FERENC
Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!
25. szerda: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. csütörtök: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. péntek
(Merici Szent Angéla)
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
28. szombat: AQUINÓI SZENT TAMÁS
Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41
A hit a remélt dolgokban való bizalom
29. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Szent Valériusz)
Szof 2,3; 3,12-13; Zs 145; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön!
30. hétfő
(Ward Mária)
Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1-20
Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!
31. kedd: BOSCO SZENT JÁNOS
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát

A többi hónap