Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. június

1. csütörtök: SZENT JUSZTINUSZ
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
2. péntek
(Szent Marcellinusz és Péter)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
3. szombat: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
4. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
5. hétfő: SZENT BONIFÁC
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
6. kedd
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
7. szerda
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
8. csütörtök
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
9. péntek
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37
Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
10. szombat
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
11. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Szent Barnabás apostol)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
12. hétfő
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
13. kedd: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
14. szerda
(Szent Elizeus)
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
15. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26
Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
16. péntek
2Kor4,7-15; Zs 115; Mt 5,27-32
Aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt
17. szombat
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
18. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
19. hétfő
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
20. kedd
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
21. szerda: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvű adakozót szereti
22. csütörtök
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
23. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
24. szombat: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
(Szűz Mária Szíve)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok hatalmából
26. hétfő
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
27. kedd: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. szerda: SZENT IRÉNEUSZ
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
29. csütörtök: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. péntek
(A római egyház első szent vértanúi)
Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre

A többi hónap