Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. július

1. szombat
(Szent Áron)
Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt 8,5-17
Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
2. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(Szűz Mária látogatása Erzsébetnél)
2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2-19; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk
3. hétfő: SZENT TAMÁS APOSTOL (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24-29
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
4. kedd
(Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Berta)
Ter 19,15-29; Zs 25; Mt 8,23-27
Ne tekints hátra, ne állj meg sehol, hanem menekülj, nehogy elpusztulj!
5. szerda
(Zaccaria Szent Antal Mária, Athoszi Szent Atanáz)
Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 8,28-34
Isten a fiúval volt, és az felnövekedett
6. csütörtök
(Goretti Szent Mária, Szent Izaiás, Szent Dominika)
Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1-8
Ábrahám utódja által nyerhet áldást a föld valamennyi népe
7. péntek
(Szent Willibald, Szent Jácint)
Ter 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Zs 105,1-5; Mt 9,9-13
Ábrahám utódainak adom ezt a földet
8. szombat
(Szent Aquila és Priszcilla, Szent Kilián)
Ter 27,1-5.15-29; Zs 134; Mt 9,14-17
Hittel áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut megjövendölve sorsukat
9. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Zhao Rong Szent Ágoston és vértanútársai)
Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Ujjongj, mert királyod érkezik, aki igaz és alázatos
10. hétfő
Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 9,18-26
Jákob látott egy létrát: Isten angyalai jártak azon fel és le
11. kedd: SZENT BENEDEK, Európa fővédőszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. szerda
(Gualberti Szent János)
Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Zs 32; Mt 10,1-7
Testvérünkért bűnhődünk, mert láttuk az ő nyomorúságát, de nem hallgattunk rá
13. csütörtök
(Szent Henrik, Szent Sára)
Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Zs 104,16-21; Mt 10,7-15
Azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok
14. péntek
(Lellisi Szent Kamill)
Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 10,16-23
Most már meghalhatok, mert már megláttam arcodat
15. szombat: SZENT BONAVENTURA
(Szent Vlagyimir-Elemér)
Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs 104,1-7; Mt 10,24-33
Isten rátok tekint, és elvezet benneteket arra a földre, amelyet ígért
16. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
(Kármelhegyi Boldogasszony)
Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23
Az eső termővé és gyümölcsözővé teszi a földet
17. hétfő
(Szent Zoerárd(Szórád)-András és Benedek zoborhegyi remeték)
Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 10,34 - 11,1
Kemény munkával keserítették az életüket
18. kedd: SZENT HEDVIG
(Szent Arnold)
Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest
19. szerda
Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
Megjelent Mózesnek az Úr tűz lángjában egy csipkebokor közepéből
20. csütörtök
(Antiochiai Szent Margit, Szent Illés, Szent Apollináris)
Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; Mt 11,28-30
Vagyok, aki vagyok: a Vagyok küldött engem hozzátok
21. péntek
(Brindisi Szent Lőrinc)
Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Az Úr átvonul ezen az éjszakán
22. szombat: SZENT MÁRIA MAGDOLNA (ünnep)
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkemből szeretek
23. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
(Szent Brigitta)
Bölcs 12,13.16-19; Zs 85; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
Nagy kímélettel vezetsz bennünket: a bűn után időt adsz a bűnbánatra
24. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA
(Szent Krisztina)
Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6; Mt 12,38-42
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket
25. kedd: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
(Szent Kristóf)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. szerda: SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA
(Magyar Mózes)
Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
27. csütörtök
(Makhlüf Szent Szabelliusz)
Kiv 19,1-2.9-11.16-20b; Dán 3,52-56; Mt 13,10-17
Az Úr az egész nép szeme láttára leszáll a Sinai hegyre
28. péntek
(Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)
Kiv 20,1-17; Zs 18B; Mt 13,18-23
A törvény Mózes által adatott
29. szombat: SZENT MÁRTA
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk
30. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)
1Kir 3,5.7-12; Zs 118,57-139; Róm 8,28-30; Mt 13,44-52
Bölcs és értelmes szívet adok neked
31. hétfő: LOYOLAI SZENT IGNÁC
Kiv 32,15-24.30-34; Zs 105,19-23; Mt 13,31-35
A nép nagy bűnt követett el, mégis bocsásd meg vétkét

A többi hónap