Naptár

Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.


2017. augusztus

1. kedd: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28; Zs 102; Mt 13,36-43
Az Úr szemtől-szembe beszélt Mózessel
2. szerda
(Vercelli Szent Özséb)
Kiv 34,29-35; Zs 98; Mt 13,44-46
Mózes arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt
3. csütörtök
Kiv 40,16-21.34-38; Zs 83; Mt 13,47-53
Beborította a felhő a bizonyság sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte
4. péntek: VIANNEY SZENT JÁNOS
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zs 80; Mt 13,54-58
Ezek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek
5. szombat
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 14,1-12
Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki birtokához
6. vasárnap: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
Ruhája fehér volt mint a hó
7. hétfő
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
8. kedd: SZENT DOMONKOS
Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36
Mózesre az egész házam van bízva: szemtől szembe beszélek vele
9. szerda: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. csütörtök: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. péntek: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
MTörv 4,32-40; Zs 76; Mt 16,24-28
Szerette az Úr atyáidat, azért hozott ki Ő maga nagy erővel
12. szombat
(Chantal Szent Johanna Franciska)
MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-51; Mt 17,14-20
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből
13. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Boldog XI. Ince pápa, Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)
1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
14. hétfő: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
MTörv 10,12-22; Zs 147; Mt 17,22-27
Járj az Úr útjain, szeresd őt, és szolgáld
15. kedd: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. szerda
(Szent Rókus)
MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
17. csütörtök
Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
Az Úr szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon
18. péntek
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
19. szombat: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15
Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ő a mi Istenünk
20. vasárnap: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámuel próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. hétfő: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
22. kedd: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
23. szerda
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
24. csütörtök: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. péntek
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
26. szombat
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12
Legyen az Úr életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban
27. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Szent Mónika)
Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
28. hétfő: SZENT ÁGOSTON
1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 149; Mt 23,13-22
Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott
29. kedd: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. szerda
(B. Ildefonso Schuster)
1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32
Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát
31. csütörtök
1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben

A többi hónap